ROZHLASOVÁ PRÁCE 

Referáty, studijní materiály...

Referát 1:
Počátky rozhlasu u nás

Referát 2:
Dokumentárně-zobrazovací žánry

Válka světů:Válka světů 1938: nejznámější rozhlasová mystifikace


Referát 3:
Pásmo jako rozhlasový žánr

Referát 4:
Rozhlasový program

Referát 5:
ČRo od roku 1990 do současnosti

Referát 6:
ČRo v letech 68 a 69

Referát 7:
Radiojournal ve 30tych letech

Referát 8:
Bakalářská práce na téma "Internetová rádia" (pokud chcete vědět, jak má vypadat bakalářská práce, která byla hodnocena "výborně")

Referát 9:
Programová struktura 70. let

Referát 10:
Vývoj programové skladby Radiojournalu

Referát 11:
Referát o Bohuslavovi Chňoupkovi, který byl ústředním ředitelem Rozhlasu za normalizace (přinejmenším se dozvíte, jak správně citovat:)

Referát 12:
Proměny názvu rozhlasové instituce a jejího charakteru I. (ve formátu jpg)

Referát 13:
Proměny názvu rozhlasové instituce a jejího charakteru II. (ve formátu jpg)

Referát 14:
Proměny názvu rozhlasové instituce a jejího charakteru III. (ve formátu jpg)

Referát 15:
Proměny názvu rozhlasové instituce a jejího charakteru IV. (ve formátu jpg)

Referát 16:
Proměny názvu rozhlasové instituce a jejího charakteru V. (ve formátu jpg)

Referát 17:
Rozhlas v okupaci 1939 až 1945

Referát 18:
Rozhlas během Květnového povstání